woensdag 3 oktober 2012

politiek

Het huidige "estatut" of de grondwet van Catalonië stamt uit 2006 en verving een hoofdstuk in de grondwet van Spanje dat stamt uit 1976 over de rechten en plichten van de Catalanen.Daarvoor was er al een in 1932 maar die was van korte duur want werd volledig ingetrokken aan het einde van de burgeroorlog in 1939-het zogenaamde Nuria statuut waarin Catalonie als staat binnen de republiek erkend werd.

De regering van Catalonië is als volgt onder te verdelen:

 1. -de wettelijke macht - El Parlament de Catalunya
 2. de uitvoerende macht -President de la Generalitat de Catalunya
 3. de rechterlijke macht -Tribunal Superior de Justícia
 4. andere overheidsinstellingen -


 • el Consell de Garanties Estatutàries,
 • el Síndic de Greuges,
 • la Sindicatura de Comptes, i
 • el Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
1.De wettelijke macht, de belangrijkste en oppermacht ,het parlament, wordt doormiddel van een algemeen kiesrecht gekozen en bestaat uit 135 leden.
2.De uitvoerende macht ,de president van de Generalitat wordt gekozen door het parlament en genomineerd door de koning van Spanje.De president is de hoogste vertegenwoordiger van de koning  in Catalonië en vertegenwoordigt de wetten in Catalonië samen met de raadsleden van de volgende afdelingen
 • Ministerie van het voorzitterschap
 • Departament van bestuur en institutionele verhoudingen
 • Departement van Economie en Kennis
 • Departament van onderwijs
 • Departament van gezondheid
 • Departament van binnelandse zaken
 • Ministerie van Planning en Duurzaamheid
 • Ministerie van cultuur
 • Ministerie van lanbouw,visserij,voeding en natuur
 • Ministerie van Sociale Zaken en Gezin
 • Ministerie van werkgelegenheid en economische zaken
 • Ministerie van justitie

3. De rechterlijke macht bestaat uit verschillende afdelingen 
 •  Burgerlijke afdeling Strafrecht -bestaat uit de president en 4 rechters 
 • Administratieve Kamer inzake geschillen- die zich bezig houdt met electorale geschillen-bestaat uit de president en 24 rechters
 • Sociale kamer die zich bezig houdt met arbeidsconflicten -bestaat uit de president en 23 rechters
4.de overige bestaan uit :de Raad van Commissaris 
de ombudsman,de acountsyndicaat en de Audiovisuele Raad van Catalonië.

De huidige politieke partijen in Catalonié zijn de volgende 
 • Convergència i Unió (Convergentie en Unie)  -In 2010 62 zetels en met Arthur Mas als president van de Generalitat
 • Partit dels Socialistes de Catalunya (socialistische partij van catalonie) -In 2010 28 zetels
 • Partit Popular de Catalunya (catalaanse volkspartij)  -In 2010 18 zetels
 • Iniciativa per Catalunya Verds (groene partij) -In 2010 10 zetels
 • Esquerra Republicana de Catalunya (linkse republikeinen) -In 2010 10 zetels
 • Solidaritat Catalana per la Independència (solidaire partij voor de onafhankelijkheid) -In 2010 4 zetels
 • Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (partij voor de burgers) -In 2010 3 zetels
Actueel is de opkomst van aanhangers van een onafhankelijk Catalonië en behalve Ciutadans PP en PSC zijn alle andere partijen voorstander van onafhankelijkheid en een nieuwe staat van Europa en hebben gekozen voor een referendum.  Geen opmerkingen:

  Een reactie posten